úvod

2. mája 2009 sme otvorili v Liptovskej Osade svoj prvý ozajstný dom. O 14.00 bola slávnostne prestrihnutá stuha a Ďury Králik s Marošom Čaučíkom privítali v eRko-dome prvých oficiálnych návštevníkov vynovených priestorov. Nechýbali medzi nimi starosta Liptovskej Osady Ing. Róbert Kuzma a niekoľkí zástupcovia obce, zamestnanci sekretariátu eRka, brigádnici a ďalší členovia a podporovatelia eRka. Týmto všetkým boli v úvode venované slová vďaky. eRkárom sa prihovoril aj pán starosta, ktorý prejavil radosť, že sa v Liptovskej Osade budú konať aktivity, ktorých cieľom je vštepiť dobro a radosť do mladých sŕdc a smerovať ich na správnu cestu života.

Spolu viac ako 50 návštevníkov malo možnosť prezrieť si počas tohto Dňa otvorených dverí foto-prezentáciu prestavby, zaplniť prvé stránky kroniky, zúčastniť sa na obrade vysvätenia priestorov a stretnúť a porozprávať sa pri stoloch s občerstvením.

Tu je fotoprezentácia z otvorenia eRko - domu OTVORENIE (doc, 29Mb).