zoznam akcií v eRko-dome

január
30.12.-2.1.2012 eRkorodiny Spiš
2.-8.1.2012 Stretávka základného kurzu + OC Námestovo
20.-22.1. Pepo komisia
február
3.-5.2.2012 eRkorodiny
5.-6.2.2012 stretnutie Duchovnopastoračnej komisie
10.-12.2.2012 stretnutie Celoslovenskej rady eRka
17.-19.2.2012 Zahraničná komisia
19.-23.2.2012 eRkorodiny
marec
2-4.3.2012 Úzmená rada Spiš
4.-7.3.2012 mladí z Pruského
8.3.-9.3. 2012 porada o Základných kurzoch
9.-11.3.2012 stretnutie komisie Dobrej noviny
16.-18.3. Dobrovoľnícka univerzita
18.-20.3. Okrúhle stoly
23.-25.3. Školenie hospodárok
apríl
13.-15.4. Začíname ÚR Spiš
20.-22.4. víkendovka OC Považská Bystrica
27.-29.4. stretnutie Predsedníctva
máj
1.5. brigáda pílenie dreva
4.-6.5. Prípravné stretnutie dobrovoľníci pre Afriku
11.-13.5. Kurz o táboroch
18.-20.5. Stretnutie k Základným kurzom
25.-27.5. Tímlíder
jún
1.-3.6. eRkorodiny Prešov
8.-10.6. Predsedníctvo
13.-15.6. Dobrovoľnícka univerzita
15.-17.6. stretnutie komisie Dobrej noviny
22.-24.6. Pepo komisia
25.-27.6. Návšteva DKA s.office
29.6.-1.7. víkendovka OC Košice
júl
1.-8.7. eRkorodiny
8.-17.7. kurz OC Sever
18.-22.7. eRkorodiny
23.-29.7. eRkorodiny
30.7.-5.8.
augut
6.-12.8. eRkorodiny
13.-19.8. OC Nové Zámky
20.-24.8. eRkorodiny
25.-28.8. eRkorodiny
september
29.8.-6.9. eRkorodiny
7.-9.9. Zahraničná komisia
14.-16.9. Pepo komisia
21.-23.9. kurz Farbičky čarbičky
28.-30.9. Dobrovoľnícka univerzita
október
5.-7.10. ÚR Spiš
12.-14.10. Dobrovoľnícky hodnotiaci víkend
12.-14.10. Tímlíder
19.-21.10. stretnutie komisie Dobrej noviny
26.-28.10. stretnutie vedúcich oblastných centier
november
2.-4..11.
9.-11.11. Začíname Spiš
16.-18.11. kurz pre nové ZO Dobrej noviny
23.-25.11. víkendovka OC Rajecké Teplice
december
30.11.-2.12. stretnutie CSR
7.-9.12. eRkorodiny Prešov
28.12.-1.1.2013 eRkorodiny Spiš