Doterajšie investičné - stavebné výdavky na rekonštrukciu eRko - domu

výdavky roku 2007 v SKK v EUR
projekt stavby domu 40 000,00 1 327,76
Prevoz cementu Ladce - Lip Osada 1 000,00 33,19
nákup dreva na dom 36 433,00 1 209,35
Izolačné práce na dome 67 969,00 2 256,16
stavebné práce 2 - eRko dom 33 943,80 1 126,73
materiál k rekonštrukcii domu 462,00 15,34
stavebné práce - eRko dom 474 380,00 15 746,53
stavebné práce 2 - eRko dom 62 695,00 2 081,09
stavebné práce 2 - eRko dom 338 820,70 11 246,79
1 055 703,50 35 042,94
výdavky roku 2008 v SKK v EUR
nákup okná - dom Liptovská Osada 83 300,00 2 765,05
vodovodná prípojka 4 316,00 143,26
výroba, montáž okná - dom Liptovská Osada 129 700,00 4 305,25
stavebné úpravy - dom Liptovská Osada 418 467,70 13 890,58
nákup materiálu na stavbu domu 2 482,00 82,39
elektroinštalačné práce - eRko dom 195 654,00 6 494,52
dodanie a montáž vykurovania - eRko dom 407 592,00 13 529,58
Sanita a zdravotechnika - eRko dom 38 500,00 1 277,97
stavebné úpravy - dom Liptovská Osada 656 480,00 21 791,14
servis ku kúreniu - dom Liptovská Osada 15 180,00 503,88
stavebné úpravy - dom Liptovská Osada 374 748,00 12 439,35
projekt na čističku - dom Liptovská Osada 10 000,00 331,94
ČOV - čistička odp vôd - dom Liptovská Osada 231 780,00 7 693,69
stavebné úpravy - dom Liptovská Osada 464 231,00 15 409,65
kompletáž elektro - dom Liptovská Osada 51 170,00 1 698,53
jedálenské okno 5 000,00 165,97
žalúzie 22 x, eRko dom 23 450,00 778,40
eRko dom - elektroinštalácie 12 923,00 428,97
nákup drez a batéria dom 2 199,00 72,99
konečná montáž vykurovacích telies - eRko dom 16 793,00 557,43
stavebné úpravy - dom Liptovská Osada 417 384,00 13 854,61
3 561 349,70 118 215,15
výdavky roku 2009 v SKK v EUR
Revízia komína a dymovodu 1 828,35 60,69
Geodetické zamerania ku kolaudácii - dom 6 469,56 214,75
Montáž a spustenie kotlov - dom 2 605,30 86,48
Stavebné úpravy - dom 96 438,75 3 201,18
Spustenie ČOV do prevádzky 5 915,24 196,35
zameranie inž sietí - pre kolaudáciu domu 2 379,95 79,00
Čerpadlo ku studni a zapojenie bojlera - dom 9 790,95 325,00
Vyprac. a dodanie energ. certifikátu - dom 14 339,98 476,00
Kľučka + guľa bezpečnostná        4 029,65 133,76
montáž radiátora - eRko dom 4 473,11 148,48
eRko dom - stavebné úpravy 29 104,73 966,1
ČOv-ka nadstavec 3 083,09 102,34
ČOv-ka montáž nadstavca 717,00 23,8
nákupy pre dom - 2 x kľúčová vložka 2 705,31 89,80
eRkodom - sadová úprava dvora 76 921,32 2 553,32
ČOv-ka doprava nadstavca 1 075,50 35,70
stavebné úpravy - eRko dom 149 151,11 4 950,91
eRko dom - posuvná brána, 13,5 m 61 758,30 2 050,00
eRkodom - zámok na bránu    115,99 3,85
472 787,20 15 697,51
spolu výdavky 5 089 840,40 168 955,60